Leveringsvoorwaarden

 1. Prijzen zijn in euro´s excl. btw, verzend-, en ontwerpkosten.
 2. Leveringstermijn zal ca. 6 weken zijn. Na goedkeuring artwork, opdrachtbevestiging en ontvangst van 50% van het totale factuurbedrag. In het laagseizoen hanteren wij een levertijd van ca. 4 weken.
 3. Ontwerpkosten op aanvraag, na ontvangst van uw artwork/logo’s/wensen m.b.t. de te produceren kleding.
 4. Indien u na de goedkeuring van het artwork en de definitieve orderbevestiging een correctie wilt doorvoeren dan berekenen wij u bijkomende kosten per correctie door.
 5. Indien u, binnen 1 maand na de goedkeuring van het artwork, geen definitieve opdracht heeft geplaatst berekenen wij u de ontwerpkosten en administratiekosten door.
 6. Betaling 50% bij opdracht en 50% bij aflevering.
 7. Bovengenoemde prijzen zijn geldig tot 1 maand na datum offerte.
 8. Bedrukt, geborduurd en getransfereerd textiel/artikel en monsters worden niet retour genomen.
 9. Reclames schriftelijk binnen 72 uur na ontvangst.
 10. De levering van goederen vindt plaats vanaf Duell Sports Maasdijk. Vanaf het moment van verzending gaat het volledige risico van de goederen over op de klant. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de klant. Indien klant voorkeur heeft voor een vervoerder dient dat bij de orderbevesting schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Duell Sports.
 11. Duell Sports blijft te allen tijde exclusief eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar geleverde goederen.
 12. Onderhavige transacties worden beheerst door het Nederlandse Recht. In geval van betwisting zal de rechtbank van Rotterdam exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Duell Sports gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank of zetel/woonplaats van de klant.